Sam na sam z komputerem

O PROJEKCIE

Realizacja projektu od: 1-go stycznia 2011 roku do 30-go czerwca 2011 roku   

„Sam na sam z komputerem – szkolenia 
dla mieszkańców Gminy Dębica w wieku 35+ z zakresu ICT”
 

Posługiwanie się komputerem z dostępem do Internetu jest jedną z podstawowych umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Ponieważ komputer stał się ważną częścią naszego życia, ktoś, kto do tej pory nie nauczył się korzystać z nowych technologii, ma prawo czuć się coraz bardziej zagubiony.

Młodsze pokolenia nie wyobrażają sobie już świata bez internetu, który zmienił sposób zdobywania informacji i komunikowania się z ludźmi. XIX wiek jest okresem w którym szybko rozwijają się nowe technologie oparte głównie na technikach informacyjnych. Obecnie w zakładach pracy coraz częściej stosuje się nowoczesne, skomputeryzowane linie technologiczne. Duże i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie powiatu dębickiego to głównie nowoczesny innowacyjny przemysł. Także MŚP wymagają od swoich pracowników podstawowej wiedzy z obsługi sprzętu komputerowego.

Zasadność realizacji niniejszego projektu wynika z badań jakie zostały przeprowadzone na terenie Gminy Dębica, badającej kompetencje informatyczne mieszkańców swoich sołectw, pod kątem posiadanych umiejętności obsługi komputera i sieci internet. Badanym zadano m.in. następujące pytania: czy posiada Pani/Pan w domu komputer? oraz czy potrafi Pani/Pan obsługiwać komputer ?. Analizując powyższe stwierdzono, że 88 osób (w tym 49 kobiet) posiada w domu komputer, ale raczej nie korzysta z niego lub tylko przy pomocy młodszych osób np. dzieci (ok.14%), gdyż nie umie poruszać się sprawnie po programach pakietu Microsoft Office oraz sieci internet (ich umiejętności w zakresie obsługiwania tego urządzenia są na poziomie podstawowym) albo w ogóle nie korzystają z komputera ponieważ nie potrafią się nim posługiwać. Tylko 19% (w tym 38% to kobiety) opanowało jego obsługę w stopniu umożliwiającym wykorzystanie tych umiejętności w miejscu pracy lub swobodnego komunikowania się za pomocą internetu w życiu prywatnym. Pozostałe 32 osoby nie posiada w domu własnego komputera, co dało przewidywalny wynik, że nie potrafią go także obsługiwać.

Respondenci, którzy ocenili, że potrafią obsługiwać komputer to osoby w przedziale wiekowym 35-40 lat. Z tych informacji wynika, że tylko najmłodsi w badanej grupie wiekowej są bardziej zaznajomieni z techniką i starają się za nią nadążyć oraz fakt, że kobiety posiadają mniejszy stan wiedzy w obszarze ICT. Niestety nie spodziewano się, że tak mało osób będzie potrafiło samodzielnie obsługiwać komputer – 23 osoby na 120 respondentów.

Bazując na powyższych badaniach i innych obserwacjach stworzono projekt, którego celem głównym jest nabycie w 2011 roku, umiejętności podstawowej obsługi komputera i sieci Internet przez 40 osób w grupie wiekowej 35+, zamieszkujących obszar gminy Dębica, dzięki czemu podniesie się ich tzw. konkurencyjność pracowniczą. Cel projektu wpisuje się w cel Priorytetu 9 POKL, szczegółowo z działaniem 9.5, którego celem jest „pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich”.

Projekt ma charakter szkoleniowy, przyczyniający się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich poprzez pomoc w uzyskaniu nowej wiedzy, a co za tym idzie promowania i upowszechniania pozytywnych zmian w procesie edukacji. Ponadto aktywizuje lokalnych mieszkańców gminy Dębica do podjęcia nowych działań w obszarze edukacji poprzez możliwość podjęcia w późniejszym czasie dodatkowych szkoleń kwalifikacyjnych, gdzie podstawowa znajomość obsługi komputera jest niezbędna – np. szkolenia z programów AutoCad, programów finansowo-księgowych i innych. Zadaniem realizacji projektu jest również zapoczątkowanie w sołectwach gminy Dębica, procesów trwałych zmian oraz mają one być inspiracją do podjęcia nowych działań w obszarze edukacji w przyszłości. Udział w projekcie dla słuchaczy ma również pozwolić im wykorzystać nabytą wiedzę na dalszej ścieżce edukacyjnej i kariery zawodowej w myśl polityki Unii Europejskiej – „uczenie się przez całe życie”. 

Biuro projektu:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu
ul. Fabryczna 12 II piętro pokój nr 16
39-200 Dębica
tel./fax: (14) 681 90 30
godziny otwarcia: poniedziałek- piątek od 15:00 do 19:00

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.