Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011

O PROJEKCIE

Realizacja projektu od: 1-go czerwca 2011 roku do 31-go grudnia 2011 roku, 
możliwa jest m.in. dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011

Projekt „Dębica – Małe Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” to próba szerokiego dotarcia z ideą propagowania aktywności przedsiębiorczej z narzędziami ekonomii społecznej do mieszkańców powiatu dębickiego, szczególnie tych młodych. Projekt skierowany jest do wszystkich osób, które chcą się rozwijać, poszerzać wiedzę i zainteresowania, a także poznać standardy biznesu. 

Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego ruchu jakim jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – wpisując się w nurt tego wydarzenia – który od trzech lat jest realizowany w naszym kraju przez szereg organizacji i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości. 

W ciągu jednego tygodnia będą miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia m.in.: konferencje naukowe, debaty, spotkania ze znanymi osobami ze świata biznesu, panele dyskusyjne różnych środowisk oraz różnego rodzaju konkursy wiedzy. 

Wszystkim tym działaniom przyświeca wspólny cel, czyli idea propagowania przedsiębiorczości oraz edukowania w tym zakresie. Ten wyjątkowy Tydzień Przedsiębiorczości w powiecie dębickim ma za zadanie zapoczątkować drogę wsparcia i tworzenia klimatu dla postaw przedsiębiorczych łączącą aktywność zawodową z aktywnością społeczną – szczególnie w kontekście młodych ludzi. 

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu dzięki powyższym działaniom pragnie otworzyć na siebie różne środowiska i upowszechnić idee współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej.

Projekt „Dębica – Małe Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” 
jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011

DZIAŁANIA

Głównym celem działań podejmowanych w projekcie jest podniesienie świadomości i promocja ekonomii społecznej jako słusznej i atrakcyjnej drogi samorealizacji. Dzięki zastosowaniu kompleksowego wsparcia poprzez działania szkoleniowe, kampanie informacyjno-promocyjne, upowszechnianie dobrych przykładów działań firm odpowiedzialnych społecznie oraz finansowe wsparcie dla kreatywnych przedsięwzięć, powstanie możliwość wykorzystania potencjału przyszłych przedsiębiorców dla rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu dębickiego. 

Projekt zakłada w swoim działaniu objęcie wsparciem następujących grup adresatów: 
 

  • Uczniowie szkół: gimnazjalnych (100 osób) i ponadgimnazjalnych (100 osób) z powiatu dębickiego Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie 200 osób: uczniowie klas przedostatniej i ostatniej szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zamieszkujących powiat dębicki. Wybór tej grupy docelowej jest uzasadniony nie tylko trudną sytuacją młodych osób na rynku pracy, ale także tym, że w przyszłości młodzież ta, jako potencjalni przyszli przedsiębiorcy, będzie wpływać na rozwój gospodarczy regionu. Dla tej grupy adresatów przewidziane jest przeprowadzenie olimpiady wiedzy o przedsiębiorczości dzięki zastosowaniu kompleksowego wsparcia w postaci cyklu szkoleń oraz bezpośredniego kontaktu z otoczeniem biznesu (wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach).
     
  • Młodzi przedsiębiorcy zamieszkali na terenie powiatu dębickiego oraz osoby bezrobotne (w tym osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym) zamieszkałe na terenie powiatu dębickiego.

    Projekt zakłada ogłoszenie konkursu na najlepszy biznesplan – „Rekiny Biznesu”. Założeniem konkursu jest promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze. Celem jest wsparcie finansowe przedsiębiorców oraz przyszłych przedsiębiorców, a także osób bezrobotnych, którzy dzięki otrzymanym funduszom otrzymają możliwość wdrożenia w życie swojego biznes planu. Ponadto założeniem konkursu jest także zbliżenie świata przyszłych młodych przedsiębiorców do świata doświadczonych biznesmenów, praktyków i inwestorów. Dzięki temu, osoby biorące udział w konkursie, mają szanse pozyskać wartościowe kontakty, niezwykle przydatne w prowadzeniu własnej firmy.
     
  • Firmy, prowadzące działalność na terenie powiatu dębickiego – projekt zakłada zorganizowanie plebiscytu na firmę odpowiedzialną społecznie, jako uhonorowanie działań tych firm, które upowszechniają idee społecznego zaangażowania przedsiębiorców w różnych aspektach jej funkcjonowania (np. kampanie społeczne, programy etyczne dla pracowników, inwestycje społecznie odpowiedzialne, itp.).
DziałanieCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Olimpiada wiedzy o przedsiębiorczości dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – promocja, rekrutacja, prowadzenie zajęćxxxxxx 
Plebiscyt – Firma Odpowiedzialna Społecznie 2010 – promocja, rekrutacja, rozstrzygnięcie plebiscytu xxxxxx 
Konkurs dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i młodych przedsiębiorców na najlepszy Biznes Plan – promocja, rekrutacja, rozstrzygnięcie konkursu xxxxxx 
Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – 14 do 20 listopada 2011 roku     x 
Wydanie wydawnictwa o Światowym Tygodniu przedsiębiorczości w powiecie dębickim i rozliczenie projektu      x

Projekt „Dębica – Małe Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” 
jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Udział w Olimpiadzie przedsiębiorczości przewidziany jest dla uczniów szkoł gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Aby wziąć w niej udział, należy złożyć formularz rekrutacyjny do dnia 16.09.2011 roku nabór przedłużony do dnia 30.09.2011 roku do siedziby biura konkursu – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębca.

Szczegóły dotyczące organizowanych olimpiad odnaleźć można w poszczegolnych regulaminach udziału w Olimpiadzie przedsiębiorczości, a także dzwoniąc do biura projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numer telefonu: (14) 681 90 30.

Pliki do pobrania

Regulamin uczestnictwa w olimpiadzie przedsiębiorczości – szkoły gimnazjalne – plik PDF

Regulamin uczestnictwa w olimpiadzie przedsiębiorczości – szkoły ponadgimnazjalne – plik PDF

Formularz rekrutacyjny – plik PDF

Formularz rekrutacyjny – plik DOC (Microsoft Word)

Konkurs na najlepszy biznesplan – „Rekiny Biznesu” – młodzi przedsiębiorcy

Udział w konkursie na najlepszy biznesplan przewidziany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż 24 miesiące. Aby wziąć w nim udział, należy złożyć biznes plan wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31.10.2011 roku nabór przedłużony do dnia 14.11.2011 roku do siedziby biura konkursu – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębca.

Szczegóły dotyczące organizowanego konkursu odnaleźć w regulaminie, a także dzwoniąc do biura projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numer telefonu: (14) 681 90 30.

Pliki do pobrania

Regulamin uczestnictwa w konkursie – Rekiny Biznesu – młodzi przedsiębiorcy – plik PDF

Formularz biznesplanu – młodzi przedsiębiorcy – plik DOC

Konkurs na najlepszy biznesplan – „Rekiny Biznesu” – osoby bezrobotne i pracujące

Udział w konkursie na najlepszy biznesplan przewidziany jest dla osób bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych oraz osób pracujących posiadających jednocześnie status osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Aby wziąć w nim udział, należy złożyć biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31.10.2011 roku nabór przedłużony do dnia 14.11.2011 roku do siedziby biura konkursu – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębca.

Szczegóły dotyczące organizowanego konkursu odnaleźć w regulaminie, a także dzwoniąc do biura projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numer telefonu: (14) 681 90 30.

Pliki do pobrania

Regulamin uczestnictwa w konkursie – Rekiny Biznesu – osoby bezrobotne i pracujące – plik PDF

Formularz biznesplanu – osoby bezrobotne i pracujące – plik DOC

Plebiscyt – „Firma Odpowiedzialna Społecznie 2010”

Informacja o konkursie: do udziału w konkursie można zgłaszać firmy mające siedzibę główną lub swój oddział na terenie powiatu dębickiego, które kierują swoją pomoc/wsparcie na rzecz organizacji pozarządowych/instytucji publicznych (przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, etc.) z terenu powiatu dębickiego. Zgłoszenia mogą dokonać, organizacje pozarządowe lub instytucje publiczne (przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, etc.), które otrzymały wsparcie przez daną firmę. Tytuły zostaną przyznane w kategoriach uwzględniających wielkość firmy tj.: kategoria 1 – duża, kategoria 2 – średnia, kategoria 3 – mała i mikro firma. Jedna karta równa się jeden głos na firmę. 

Termin i miejsce składania formularzy: formularz należy odesłać na adres biura organizatora konkursu do dnia 9-go listopada 2011 roku – decyduje data wpływu – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica lub też faxem na numer: (14) 681 90 30 lub też drogą elektroniczną na adres: poczta@dkb.info.pl 

Informacje uzupełniające: wręczenie tytułów nastąpi podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości w dniu 18-go listopada 2011 roku.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – plik Microsoft WORD

Formularz zgłoszeniowy – plik PDF

Biuro Projektu 

działające przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu

ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16

39-200 Dębica

tel./fax: (14) 681 90 30

godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek od 09:00 do 17:00

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.