NABÓR WNIOSKÓW Z PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE” EDYCJA 2021

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu i Lokalni Partnerzy (Gmina Dębica, Gmina i Miasto Pilzno, Gmina Żyraków), we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – w kolejnej edycji organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne z powiatu dębickiego, będą mogły pozyskać dotację w wysokości do 6.000 zł. 

Program, poprzez dofinansowane projekty, promuje takie wartości i postawy jak: zaangażowanie społeczne, odpowiedzialność, gotowość do podejmowania wyzwań, otwartość na współpracę, dzielenie się zasobami oraz budowanie partnerstw. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które m.in. zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, przewidują działania kierowane do określonej grupy odbiorców i jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego (samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych), umiejętnie i w sposób przemyślany będą angażowały zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe), przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii – te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej – mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online. Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji Programu zostaną przedstawione podczas spotkania on-line, które odbędzie się w piątek 14 maja 2021 r. o godz. 17:30. Podmioty, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, muszą zgłosić chęć uczestnictwa na adres: poczta@dkb.info.pl – po rejestracji, przekazany zostanie odpowiedni link z adresem do telekonferencji. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. 

Więcej informacji o Programie „Działaj Lokalnie” edycja 2021 można znaleźć w zakładce: OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE – EDYCJA 2021 (http://www.karierawdebicy.pl/dzialaj-lokalnie/konkurs-grantowy-2021/). Dodatkowe informacje o „Działaj Lokalnie” zamieszczone są również na stronie: http://dzialajlokalnie.pl/Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu 
i Lokalnymi Partnerami: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków


Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.