DKB w liczbach

Od lipca 2006 roku Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu*:

 • bezpłatnie zorganizowało 286 szkoleń, w których udział wzięło 2.926 osoby
 • bezpłatnie zorganizowało 18 konferencji promujących przedsiębiorczość w których udział wzięło 1.680 osób
 • bezpłatnie zorganizowało szkolenie dla 22 kobiet, z których 6 otrzymało bezpłatną dotację zwrotną na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 11.500 zł
 • przy współpracy z Fundacją „Twoja SZANSA” pozyskało stypendia dla studentów powiatu dębickiego na łączną wartość 29.970 PLN
 • przy współpracy z indywidualnymi darczyńcami i przedsiębiorcami pozyskało stypendia dla studentów powiatu dębickiego na łączną wartość 155.560 PLN
 • pozyskało grant w wysokości 3.750 PLN na realizację projektu wspierającego wyjazd wychowanków Dębickiego Domu Dziecka „Hanka” na wakacje – „Razem możemy więcej – wspieramy dębicki dom dziecka – wakacje marzeń”
 • pozyskało grant w wysokości 19.000 PLN na realizację projektu – „Opracowanie Informatora Rynku Pracy i Zawodów w Powiecie Dębickim – szkolne koła dziennikarskie”
 • pozyskało grant w wysokości 169.200 PLN na bezpłatny kurs szkoleniowy dla 45 kobiet w takich zawodach jak: sprzedawca-handlowiec, pracownik administracyjno-biurowy, obsługa kadrowo-finansowa w firmie handlowej
 • pozyskało grant w wysokości 82.360 PLN na realizację projektu nakierowanego na powstrzymanie migracji zarobkowej – „Zostańcie w Dębicy”
 • pozyskało grant w wysokości 132.587 PLN na realizację projektu nakierowanego na promowanie przedsiębiorczości wśród przedstawicieli III sektora – „Inkubator Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego”
 • pozyskało grant w wysokości 268.827 PLN na realizację projektu nakierowanego na promowanie postaw przedsiębiorczości wśród uczniów II i III klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – „Szkoła Młodych Przedsiębiorców – popodnoszenie kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego z obszaru przedsiębiorczości, ICT i języka angielskiego”
 • pozyskało grant w wysokości 330.000 PLN na realizację projektu – „Działaj Lokalnie” – nakierowanego na aktywizację lokalnej społeczności w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce – edycja 2010-2016
 • pozyskało grant w wysokości 1.353.052 PLN na realizację projektu „AKCELERATOR” – nakierowanego na podnoszenie własnej wiedzy poprzez szkolenia językowe, interpersonalne i informatyczne dla pracowników i właścicieli firm z powiatów: dębickiego, jasielskiego, mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego
 • pozyskało grant w wysokości 1.851.940 PLN na realizację projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” – nakierowanego na wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa podkarpackiego (projekt realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014)
 • poprzez nawiązaną współpracę z innymi instytucjami o podobnym profilu działalności, instytucjami szkoleniowymi, firmami konsultingowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi do Dębicy „ściągnęliśmy” ponad 8 mln PLN, które w całości zostały wydane na organizowane przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców naszego regionu
 • ze środków własnych na cele wspierające działalność innych osób i instytucji przekazało 38.610 PLN
 • poprzez współpracę z instytucjami prowadzącymi projekty dotowane ze środków Unii Europejskiej zorganizowało 120 godzinny kurs j. angielskiego dla 96 osób, 36 godzinny kurs podstaw obsługi komputera dla 60 osób, 40 godzinny kurs programu Microsoft Excel 2007 dla 30 osób, 40 godzinny kurs programu Open Office dla 12 osób
 • ponadto: zorganizowaliśmy „I i II Dębickie Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości” w których udział wzięło około 10.000 osób, wystawę handlowo-gospodarczą „Weekend z Dębickim Produktem” w którym udział wzięło około 12.000 osób, branżowe „Spotkanie z gastronomią” w której udział wzięło około 130 osób, „I i II Forum Gospodarcze Przedsiębiorców powiatu dębickiego” w którym udział wzięło w sumie 190 osób oraz „I Kongres na rzecz rozwoju powiatu dębickiego pod hasłem: Przedsiębiorcy – Samorząd – Rozwój” w którym udział wzięło 124 osoby – nasza organizacja była także współorganizatorem trzech edycji „Forum Kobiet Przedsiębiorczych”
 • zajmujemy się działalnością wydawniczą poprzez wydawanie dwumiesięcznika „Praca i przedsiębiorczość”
 • promujemy przedsiębiorców powiatu dębickiego poprzez akcje promocyjno-informacyjne.

Zapraszamy więc firmy zainteresowane przystąpieniem do naszego Stowarzyszenia – naszą misją jest: „Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wspierania społeczności lokalnej naszego regionu” – Członkowie Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

 

*Aktualizacja 7 listopada 2016 roku

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.