Konkurs grantowy 2020

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A. 

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu i Lokalni Partnerzy (gmina Dębica, gmina Pilzno, gmina Żyraków, TIKKURILA Polska S.A.) we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

IDEA

Program „Działaj Lokalnie” (dalej Program) jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. 

Dalekosiężnym dążeniem PAFW – Fundatora programu „Działaj Lokalnie” – jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By to osiągnąć, niezbędni są animatorzy i liderzy, którzy organizują społeczne działanie, a następnie promują je w lokalnym środowisku. Program „Działaj Lokalnie” wspiera aktywność obywatelską, w tym m.in.: wolontariat, filantropię, partnerstwo. 
„Działaj Lokalnie” jest programem, który poprzez dofinansowane projekty promuje takie wartości jak:

 • Zaangażowanie społeczne – wyzwalamy społeczną energię, komunikujemy się z naszą społecznością na bieżąco, wspierane projekty są odpowiedzią na konkretne potrzeby.
 • Gotowość do podejmowania wyzwań – nie boimy się poszukiwać niestandardowych metod działania, wkraczać w nowe obszary oraz promować innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców.
 • Dzielenie się zasobami – działając na rzecz dobra wspólnego przekazujemy i pozyskujemy najróżniejsze zasoby, dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań.

Coroczny konkurs grantowy organizowany przez Ośrodki Działaj Lokalnie skierowany jest przede wszystkim do animatorów lokalnych, którzy dzięki uczestnictwu w Programie mają okazję zdobyć cenne doświadczenie realizując projekt na rzecz swojej społeczności. Mają także szansę poznać przykłady ciekawych pomysłów i przedsięwzięć podjętych w ramach Programu w innych częściach kraju. Baza projektów, publikacje, filmy promocyjne, ale także bezpośrednie porady i opieka pracowników Ośrodków Działaj Lokalnie stanowią inspirację do formułowania własnych pomysłów i tworzenia autorskich projektów.  

Animatorzy lokalni, zainspirowani przykładami innych przedsięwzięć, sami organizują projekt skoncentrowany wokół wcześniej zdefiniowanej potrzeby lub problemu, związanych z ich najbliższym otoczeniem. W wyniku realizacji takiego przedsięwzięcia zyskują pewność siebie, przeświadczenie, że są w stanie zrobić coś dla swojego środowiska – dojrzewają jako liderzy. Zdobywają doświadczenie i nowe kompetencje – uczą się, jak pisać, realizować i rozliczać projekty. Uczą się, jak mobilizować i przekonywać innych mieszkańców do wspólnych działań.

ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2020” (dalej Konkurs) wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty (dopuszcza się realizacje specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie działań w walce z epidemią lub przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii, wskazanych w ostatnim podpunkcie – poniżej), które: 
zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;

 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
 • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii, które mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej – mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online – dodatkowa informacja/komentarz/inspiracja (jak należy rozumieć negatywne skutki epidemii):
  • walka z epidemią to działania inferencyjne takie jak: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe,
  • przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej – może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna,
  • negatywne skutki epidemii mogą obejmować: zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych – dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy seniorów,
  • przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii obejmuje bardzo szeroki zakres działań: z jednej strony może to być przeniesienie edukacji, działalności kulturalnej czy aktywności różnych grup wsparcia, np. klubów AA i poradnictwa psychologicznego do Internetu – z drugiej strony to także uruchomienie na nowo zamkniętej na czas epidemii świetlicy wiejskiej, reaktywacja działań samopomocowych, zorganizowanie powrotu realnych spotkań klubów i organizacji – część działań będzie możliwa po zdjęciu formalnych ograniczeń i swobód poruszania się związanych z epidemią,
  • negatywnymi skutkami epidemii, które pojawią/mogą się pojawić niebawem, może być wzrost bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego – może pojawić się więc potrzeba wsparcia inicjatyw obywatelskich prowadzonych w tych obszarach – takimi inicjatywami mogą być: akcje dożywiania ubogich, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami,

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące) chyba, że projekt dotyczy wyłącznie działań, które zmniejszają negatywne skutki epidemii (wówczas działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia są możliwe do zrealizowania – będą finansowane).

Od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań. 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu. „Działaj Lokalnie” to już ponad 11.300 zrealizowanych projektów w całej Polsce. Dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie http://dzialajlokalnie.pl/projekty, a także w publikacjach dostępnych do pobrania ze strony. Część ze zrealizowanych projektów to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać do dnia 28 czerwca 2020 roku (do końca dnia), 

wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Dodatkowe informacje na temat Konkursu realizowanego w ramach Programu można uzyskać:

 • osobiście: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębica – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
 • telefonicznie: pod numerem telefonu – (14) 681 90 30 (biuro stowarzyszenia)
 • drogą elektroniczną: pod adresem poczta@dkb.info.pl
 • w regulaminie konkursu dostępnym pod poniższym linkiem

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu Działaj Lokalnie 2020

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.