WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - RUSZA PROJEKT „MOŻEMY WIĘCEJ I LEPIEJ. AKADEMIA WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ JST-NGO”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, przy współpracy z lokalnym partnerem – Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu (Ośrodkiem Działaj Lokalnie) – zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej – Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

Szkolenia adresowane są do organizacji pozarządowych i obejmują stosowanie następujących mechanizmów współpracy: inicjatywa lokalna, małe granty, dotacja inwestycyjna, regranting, umowy wieloletnie, pożyczki, gwarancje, poręczenia, budżet obywatelski, zamówienia publiczne. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach: 

  • będą mieli możliwość uczestnictwa w dwudniowych, bezpłatnych szkoleniach, organizowanych w pięciu lokalizacjach przez Akademię wspólnie z pięcioma Ośrodkami Działaj Lokalnie;otrzymają, także bezpłatnie, podręcznik regrantingu oraz materiały szkoleniowe, obejmujące wszystkie pozostałe mechanizmy współpracy finansowej.
  • W trakcie szkoleń doświadczeni trenerzy przekażą uczestnikom wiedzę na temat tworzenia i działania mechanizmów współpracy finansowej, korzyści wynikających z ich stosowania, pokażą także konkretne przykłady samorządów, które efektywnie stosują te instrumenty. Uczestnicy szkoleń będą mogli również zapoznać się z modelem regrantingu wypracowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Każda z organizacji zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach zobowiązana jest do: 

  • delegowania dwóch osób, które będą uczestniczyć w szkoleniach,
  • pokrycia kosztów ich przejazdu na szkolenia (jeżeli szkolenia odbywać się będą poza miejscowością organizacji),
  • podzielenia się wiedzą pozyskaną na szkoleniach z przedstawicielami co najmniej jednego samorządu gminnego lub powiatowego i podjęcia z tym samorządem współpracy w zakresie wdrożenia co najmniej jednego z omawianych w trakcie szkoleń mechanizmów współpracy finansowej.

Najskuteczniejsze organizacje, które podejmą współpracę z samorządami, otrzymają wsparcie doradców i ekspertów Akademii w zakresie wypracowania i wdrożenia mechanizmów współpracy. 

Szkolenia odbywać będą się pomiędzy listopadem 2016 roku a styczniem 2017 roku, a wsparcie doradcze dla organizacji we współpracy z samorządami będzie dostępne w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku. Terminy szkoleń zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami po zakończonej rekrutacji. 

Podstawą kwalifikacji do udziału w szkoleniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie do 14 października 2016 roku – pod adresem: https://goo.gl/forms/mi3yTY8a1rz415ED3 

Informacje podane w formularzu zgłoszeniowym będą podstawą kwalifikacji do udziału w szkoleniach. Kwalifikacji dokona Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w oparciu o opinie ekspertów, biorąc pod uwagę: 

  • dotychczasową aktywność organizacji, w tym w zakresie współpracy z samorządami,
  • jej potencjał i możliwości współpracy z samorządem we wdrażaniu mechanizmów finansowych będących przedmiotem szkoleń,
  • doświadczenia w zakresie współpracy z samorządami uczestników szkoleń,
  • propozycje dotyczące samorządów, z którymi organizacja zamierza współpracować po zakończeniu szkoleń.

Akademia zakwalifikuje do udziału w szkoleniach po 10 organizacji pozarządowych w każdej lokalizacji. Dodatkowo wybrane zostaną po 2 organizacje w każdej lokalizacji jako uczestnicy rezerwowi. Będą oni mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach w sytuacji, w której przedstawiciele zakwalifikowanej dziesiątki organizacji nie będą mogli wziąć udziału w szkoleniach.

Więcej informacji uzyskać można w Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu – osoba do kontaktu: Paweł Werbowy – e-mail: poczta@dkb.info.pl, tel.: (14) 681 90 30 lub w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – Stanisław Głąbski – e-mail: s.glabski@filantropia.org.pl, tel.: 22 622 01 22 wew. 24

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.