Szkoła Młodych Przedsiębiorców

Realizacja projektu od: 1-go września 2009 roku do 31-go lipca 2010 roku 

UWAGA ! z dniem 1-go kwietnia 2010 roku zmianie uległ adres biura projektu.

Aktualny adres to:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu
ul. Fabryczna 12 II piętro pokój nr 16
39-200 Dębica
tel./fax: (14) 681 90 30
godziny otwarcia: poniedziałek- piątek od 9:00 do 17:00

„Szkoła Młodych Przedsiębiorców – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego z obszaru przedsiębiorczości, ICT i języka angielskiego”

Realizacja projektu wynika w głównej mierze z niekorzystnej w porównaniu do innych powiatów, sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie dębickim, która bezpośrednio kształtuje zachodzące zmiany na rynku pracy. Problem bezrobocia i bierności zawodowej w znacznej mierze dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 

Niewielu absolwentów po zakończonej edukacji w szkole ponadgimnazjalnej postanowia założyć własną działalność gospodarczą – w minionym 2008 r. w Dębicy, 24 osoby z przedziału wiekowego 18-24 postanowiło o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej z czego 10 to kobiety, a w analogicznym okresie w 2007 r. – 30 osób założyło własną działalność z czego 9 to kobiety.

Mając na względzie powyższe, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu podjęło się zadania aktywizacji postaw przedsiębiorczości uczniów szkół ponadgminazjalnych powiatu dębickiego poprzez realizację projektu – „Szkoła Młodych Przedsiębiorców”.

Po dogłębnej analizie całego problemu, skonstruowano wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu POKL 9.1.2, w którym opisano powyższy problem oraz wskazano narzędzia, jakie można zastosować, aby w jak największym stopniu go zmniejszyć, bazując na działaniach ograniczających bezrobocie zwłaszcza wśród kobiet kończących edukację, dla których znalezienie pierwszej pracy lub też przejście na własną działalność gospodarczą, związane jest z pokonaniem szeregu barier.

Działanie te postanowiono rozwiązać poprzez stworzenie odpowiednich warunków, które poprzez dodatkowe zajęcia pozaszkolne, pozwolą na ukierunkowanie do dalszej drogi życia zawodowego. Dzięki zastosowaniu kompleksowego wsparcia w postaci cyklu szkoleń, bezpośredniego kontaktu z otoczeniem biznesu oraz praktycznych działań, powstanie możliwość wykorzystania potencjału przyszłych przedsiębiorców, którzy stanowić będą o sile gospodarczej regionu. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania

Poradnik Młodego Przedsiębiorcy – plik PDF (4 MB)

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.